alidor

Politica de confidentialitate

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, dumneavoastra beneficiati de dreptul de acces si de interventie asupra datelor personale furnizate. In acest sens, aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ce prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, aveti acces la datele respective, precum si la urmatoarele informatii:

 • scopurile prelucrarii;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate;
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada.

La cerere, noi va vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, va vom percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. În cazul în care ne veti adresa cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care solicitati un format material, informatiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent (word, pdf etc.).

De asemenea, clientii au dreptul la rectificarea, modificarea si actualizarea datelor prelucrate. Astfel, aveti dreptul de a obtine de la noi, fara întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara întârzieri nejustificate, iar noi avem obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara întârzieri nejustificate în cazul în care exista unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Va veti retrage consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Va veti opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legilor din România;

În cazul în care vom comunica datele dumneavoastra societatilor de curierat sau celorlalti parteneri, iar dumneavoastra veti solicita stergerea acestora, vom lua toate masurile rezonabile pentru a informa partenerii care prelucreaza datele ca ati solicitat stergerea oricaror linkuri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Datele nu vor fi sterse daca:

 • prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al legilor din România sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;
 • din motive de interes public în domeniul sanatatii publice;
 • prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii în cazul în care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 • contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor prelucrate;
 • prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va veti opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dumneavoastra ni le veti solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

În cazul în care prelucrarea datelor a fost restrictionata în cazurile sus-mentionate, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamântul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al Statului Român.

În cazul în care ati obtinut restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, veti fi informati de catre de noi înainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat. Aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, direct de la noi catre un alt operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului mentionat anterior nu aduce atingere dreptului dumneavoastra la stergerea datelor.

Orice client are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea tuturor drepturilor men?ionate anterior, va puteti adresa oricand cu o cerere scrisa la sediul nostru din Cluj-Napoca, Aleea Muscel, nr. 6, ap. 9, Jud. Cluj. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate într-o alta tara.

Prin completarea datelor in formularele de trimitere mesaj, creare de cont si/sau de comanda, dumneavoastra, utilizatorul/cumparatorul declarati si acceptati in mod expres ca datele dumneavoastre personale sa fie incluse in baza de date a alidor.ro si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul execut?rii comenzilor efectuate sau raspunderii mesajelor si solicitarilor transmise.

Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si alte organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, si limitati prelucrarea realizata de noi si chiar ss solicitati stergerea datelor. Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastra si noi. În acest caz, noi vom fi exonerati de rsspundere. Daca sunteti nemultumit, aveti posibilitatea sa va adresati si sa depuneti plângere împotriva noastra în fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si în fata intsantelor de judecata competente.